Alfacad OÜ tegeleb ehitusliku insener-tehnilise projekteerimise ja nõustamisega. Ettevõtte täpsem tegevusala liigitus on arhitektuurne ja konstruktiivne ehituslik projekteerimine.

Põhirõhk on suunatud elamute eel-, põhi- ja tööprojektide koostamisele. Projekteerimisel lähtume Euroopa Komisjoni direktiivi 2010/31/EU järgi, mille kohaselt peavad kõik ehitatavad uued hooned olema null energia lähedased hooned. Kõigile uutele hoonetele väljastame ka energiamärgise.

Samuti pakume abi hoonete arvelevõtmisega ehitisregistrisse, ehituslike projektide koostamise ja vajalike taotluste esitamisega omavalitsusele.

Alfacad OÜ omab järgmisi tegevuslitsentse:

  • Arhitektuurne ja konstruktiivne projekteerimine – EEP003034
  • Omanikujärelevalve – EEO003571
  • Ehitusprojekti ekspertiis – EPE001120
  • Muinsuskaitse – EMU000017
  • Ehitise audit – EEK001274