Pakume järgmisi ehitusliku insener-tehnilise projekteerimise teenuseid:

1. Elamute ja mitteelamute ehituslike projektide koostamine erinevates staadiumites

Peamiselt oleme keskendunud elamute (eramajad, kortermajad ja ridaelamud), puhkemajade ja tootmishoonete projekteerimisele. Projekteerime ka rajatisi: varjualused, laudteed, terrassid, vaatetornid, seikluspargid jne.

2. Hoonete seadustamine Ehitisregistris

Kui Teil puudub hoone kohta sissekanne Ehitisregistris, siis aitame vajalike andmete esitamisega ja hoone seadustamisega.

3. Olemasolevate hoonete mõõdistamine ja mõõdistusprojektide koostamine

Koostame olemasoleva hoone kohta mõõdistusprojekti või ehitise auditi. Mõõdistusprojekt on vajalik esitada näiteks kasutusloa taotlemisel kui puudub ehitusprojekt mille järgi ehitis on ehitatud.

4. Projekteeritavatele hoonetele energiamärgise väljastamine

Tegemist on dokumendiga, mis on ehitusprojekti üks osa ning see dokument on tõendiks selle kohta, et hoone on energeetiliselt piisavalt säästlik ning hoonele võib ehitusloa väljastada.

5. Vajalike taotluste ja lubade kooskõlastamine omavalitsuses (ehitusluba, kasutusluba jne)

Aitame ehitusloa, kasutusloa vms taotluste koostamisega ning ehitusprojekti või ehitise andmete  esitamisega kohalikus omavalitsuses ning kogu kooskõlastamisprotsessiga.

6. Omanikujärelevalve teostamine ehitustöödel

Ehituse käigus on omanikujärelevalve vajalik, et ehitustööde kvaliteet vastaks nõuetele ja kokkulepitule, ehitusdokumentatsioon oleks korras ja tellijal ei oleks põhjendamatuid lisakulutusi.

7. Ehitusprojektide ekspertiiside teostamine

Ehitusprojekti ekspertiis on ehitusprojekti vastavuse hindamine ehitusprojektile ettenähtud nõuetele.