Kui Teil puudub hoone kohta sissekanne Ehitisregistris, siis aitame vajalike andmete esitamisega ja hoone seadustamisega. Mõõdistame hooned täpselt üles ning esitame omavalitsusele hoone joonised koos andmete teatisega.