Tegemist on ainult arhitektuur-ehitusliku projektiga. Vajadusel eriosad lisanduvad.

Lisanduvad ka lõivud, tehnilised tingimused ja kooskõlastused. NB! Hinnad on ligikaudsed.

Projekti staadiumid:

Hoone audit  Olemasoleva hoone mõõdistamine ja mõõdistusprojektide koostamine

Eelprojekt – Ehitusloa saamise alus, milles esitatakse ehitise arhitektuurilahendus ja insener-tehniliste lahenduste põhimõtted.

Põhiprojekt  Ehitusprojekti staadium, milles esitatakse ehitise arhitektuuri- ja insener-tehniliste lahenduste ning kvaliteedi kirjeldus täpsusega, mis võimaldab määrata ehitise eelarvelist maksumust ning koostada ehitamiseks hinnapakkumust.

Tööprojekt  Ehitusprojekti staadium, milles esitatakse ehitise arhitektuuri- ja insener-tehniliste lahenduste ning kvaliteedi kirjeldus täpsusega, mis võimaldab nõuetekohaselt ehitada.