Olemasolevate hoonete mõõdistamine ja mõõdistusprojektide koostamine. Koostame olemasoleva hoone kohta mõõdistusprojekti või ehitise auditi. Mõõdistusprojekt on vajalik esitada näiteks kasutusloa taotlemisel kui puudub ehitusprojekt mille järgi ehitis on ehitatud.